Novinky na Váš e-mail

Personál

Jožko

Funkcia: čašník

Lucia

Funkcia: čašníčka

Dominika

Funkcia: čašníčka

Paviel

Funkcia: čašník

Simonka

Funkcia: čašníčka

Juraj

Funkcia: šéfkuchár

Petrík

Funkcia: šéfkuchár

Celko

Funkcia: kuchár

Peťko

Funkcia: kuchár

Janka

Funkcia: čašníčka

Janči

Funkcia: kuchár

Miško

Funkcia: kuchár
© 2009 Creative Solution, www.csweb.sk